SEKCJA PIASKI

PIASKI


Szkoła Podstawowa w Piaskach, ul.Mickiewicza 2

wtorki, czwartki 17.00-18.00

Instruktor

Piotr Żołędź II dan


Kontakt
Tel. 609 571 274

Sekcja realizuje zadania zlecone przez Powiat Świdnicki w Świdniku.